Vállalkozás vs. megbízás, avagy mire is szerződünk pontosan?

Vállalkozási vagy megbízási szerződés?

A vállalkozási és megbízási szerződéstípus elemei gyakran összemosódnak az üzleti életben, holott két különböző jogviszonyról van szó, amelynek szabályozását a Polgári Törvénykönyv is külön tárgyalja. Mégis sok esetben elbizonytalanító lehet, hogy az adott helyzetben melyiket alkalmazzuk, hiszen maga a tényleges jogviszony gyakran vegyíti a két típus elemeit.

Miért nem mindegy, hogy a felek melyik szerződéstípust alkalmazzák és hogyan lehet eldönteni, hogy a köztük szabályozni kívánt jogviszony melyiknek felel meg?

 

Ennek megválaszolásához segítségül lehet az alábbi 4+1 szempont:

 

1. Gondossági vagy eredménykötelem?

megbízási szerződés esetén jellemző, hogy a megbízó teljes mértékben a megbízott képviseletében, ún. gondossággal köteles eljárni az ügyben. Ilyenkor a megbízó általában részletes leírást ad azzal kapcsolatban, hogy hogyan szeretné, ha megbízó ellátná az ügyét, milyen eredményt szeretne abban elérni és a megbízott személy pedig ennek megfelelő szakértelemmel köteles eljárni, törekedve arra, hogy a megbízó által kitűzött cél megvalósuljon. Ennek tipikus esete a legtöbb ügyvédi megbízás, ahol az ügyvéd ügyfelének képviseletében jár el (pl. egy bírósági tárgyaláson) és a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal köteles azt végigvinni. Ezzel szemben pl. egy fodrász munkája sokkal inkább vállalkozási szerződés szerinti jogviszonynak minősül, hiszen hiába kap ő is instrukciókat vendégétől, hogy milyen frizurát szeretne, a fodrásznak nem elég gondossággal eljárnia és megfelelő szakértelemmel “megtenni a tőle telhetőt”, ugyanolyan fontos az is, hogy a kérésnek megfelelő eredményt tudjon prezentálni, vagyis elkészítse a kívánt frizurát (ez az ún. mű elérése). Az ügyvéd ugyanakkor a per során nincs kötve ahhoz, hogy mindenképpen pert nyerjen gondos eljárásával, szerződésszerű teljesítésének ez nem feltétele.

 

2. Önállóság

A vállalkozási szerződésekre jellemző, hogy a vállalkozó nagyfokú önállósággal rendelkezik annak kapcsán, hogy hogyan, milyen módszerekkel, eszközökkel éri el a megrendelő által meghatározott eredményt (lásd pl. az építési vállalkozó által javasolt technikai megoldások vagy a fodrász által javasolt festékszín annak érdekében, hogy a megrendelő/vendég a kívánt eredményt kapja). A megbízott keze ehhez képest valamelyest kötve van, hiszen ő a megbízó képviseletében jár el, tevékenységét úgy kell ellátnia, ahogyan azt megbízója kívánja. Ugyanakkor nem mehetünk el amellett, hogy mind a megbízott, mind a vállalkozó szakértelmének kiemelt jelentősége van a jogviszony során, ami a következő szempontál kap igazán szerepet.

 

3. Utasítási jog – ki az “ügy ura”?

Ez a különbségtétel nagy részben kapcsolódik a korábbihoz. Fontos ugyanis, hogy mind a megbízónak, mind a megrendelőnek utasítási joga van a megbízott és a vállalkozó felé, azonban ezen jognak a terjedelme típusonként eltérő. A megbízó utasítási joga lényegesen szélesebb, mint a megrendelőé. 

 

vállalkozó a „maga ura”, tevékenységének feltételeit úgy köteles megszervezni, hogy közben biztosítja annak balesetmentes, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. Mindezt azonban a megrendelő érdekében végzi, annak céljait, elképzeléseit valósítja meg. Ezen célok és elképzelések megvalósítása érdekében a megrendelő a vállalkozót utasításokkal láthatja el, de csak korlátok között: a vállalkozó köteles az utasításokat követni, ugyanakkor az utasítás nem teheti a teljesítést terhesebbé. Az utasítási jog nem terjed ki a munka megszervezésére, az sokkal inkább az eredmény minőségére, tulajdonságaira vonatkozik (pl. kulcsrakész ingatlant szeretne a megrendelő vagy hamvas szőke hajat).

 

A megbízott köteles a megbízónak, voltaképp az “ügy urának” utasításait követni. Ettől kizárólag a megbízó érdekében – lehetőség szerint annak előzetes vagy haladéktalan utólagos értesítésével – lehet eltérni. 

 

Mindkét jogviszonyra igaz, hogy ha akár a megrendelő, akár a megbízó utasítása célszerűtlen vagy szakszerűtlen, a vállalkozó vagy a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni és, ha a megrendelő/megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a vállalkozó/megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a megbízó utasításai szerint, de a megrendelő/megbízó kockázatára láthatja el. Természetesen mindkét jogviszonynál fennállhatnak olyan esetek mikor a megbízottnak vagy a vállalkozónak meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, mivel annak végrehajtása jogszabályba vagy hatósági határozatba ütközne, de ugyanígy akkor is tilos, ha végrehajtásával veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

 

4. Díjazás

Az első pontban szó esett a kétféle kötelmi jellegről: gondossági vagy eredménykötelemA gyakorlatban a díjazás ehhez igazodik: a megbízó akkor is jogosult a kikötött díjra, ha a rábízott feladat ellátásával nem érte el azt, amit a megbízó célul kitűzött, de a feladatot teljes körűen ellátta (a megbízó nem nyert pert, de megbízott ügyvédje végigvitte az eljárást, szakértelemmel és megfelelő gondossággal képviselte ügyfelét). Ezzel szemben, a vállalkozó jellemzően akkor jogosult díjra, ha a teljesítéssel az eredményt is szolgáltatja (így pl. nem elég, ha a kivitelező dolgozik a ház felújításán, értelemszerűen azt át is kell adnia annak érdekében, hogy teljesítése szerződésszerűnek minősüljön és a teljes vállalkozói díjra igényt tarthasson, így díjazását nagyban köti az eredménynek, vagyis magának a műnek a megléte). Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a vállalkozó egyáltalán nem jogosult díjra, ha nincs meg a kívánt eredmény, de jellemző, hogy ilyen esetekben a szerződésben kikötött teljes vállalkozói díjnak csak meghatározott részére tarthat igényt és további szerződéses kötelezettségei adódnak majd. A megbízott ezzel szemben ha gondos, szakszerű eljárásával ellátta a rábízott feladatot, már szerződésszerűen teljesít, így jogosult a szerződés szerinti díjra (érdemes megjegyezni, hogy a megbízási szerződés gyakran tartalmaz a megbízási díjon felül sikerdíjra utaló elemeket, ami megintcsak a két szerződéstípus gyakorlati összemosódásához vezethet). Még egy segítő, megkülönböztető szempont lehet a díjazáson belül, hogy szemben a vállalkozóval, a megbízott jogosult a megbízó utasításából eredő költségek megtérítésére is.

 

+ 1. A vállalkozási szerződés altípusai

Viszonylag egyszerű megkülönböztető szempont lehet, hogy a Ptk. külön szabályozza a vállalkozási szerződés néhány altípusát, így – speciális szabályokkal – vállalkozási szerződésnek minősül: a tervezési, a kivitelezési, a kutatási, az utazási, a mezőgazdasági vállalkozási és a közszolgáltatási szerződés.

 

Bízom benne, hogy a fenti szempontok segítenek az eligazodásban. Kapcsolatfelvétel a lawyer@legaldiaries.hu címen vagy a weboldalon megadott telefonszámon keresztül lehetséges.

Instagram: @legal.diaries

Weboldal: legaldiaries.hu

There are 176 comments on this post
 1. június 22, 2022, 3:33 du.

  2shopping

 2. július 26, 2022, 11:33 de.

  four winds online casino michigan https://internet-casinos-online.net/

 3. július 26, 2022, 3:52 du.

  wind creek casino online games https://cybertimeonlinecasino.com/

 4. július 26, 2022, 6:00 du.

  las vegas usa online casino https://1freeslotscasino.com/

 5. július 26, 2022, 9:02 du.

  firekeepers online casino michigan https://vrgamescasino.com/

 6. július 26, 2022, 11:42 du.

  no deposit online casino bonus codes https://casino-online-roulette.com/

 7. július 27, 2022, 12:49 de.

  casino online real money https://casino-online-jackpot.com/

 8. július 27, 2022, 4:40 de.

  bitcoin online casino https://onlineplayerscasino.com/

 9. július 27, 2022, 7:21 de.

  star casino online https://ownonlinecasino.com/

 10. július 27, 2022, 10:25 de.

  online casino software provider https://all-online-casino-games.com/

 11. július 27, 2022, 11:56 de.

  golden nugget online casino pa https://casino8online.com/

 12. augusztus 07, 2022, 11:19 de.

  free vpn into china https://freevpnconnection.com/

 13. augusztus 07, 2022, 1:34 du.

  best vpn for torrenting free https://shiva-vpn.com/

 14. augusztus 07, 2022, 5:59 du.
 15. augusztus 07, 2022, 7:17 du.
 16. augusztus 07, 2022, 9:48 du.

  vpn stocks to buy https://imfreevpn.net/

 17. augusztus 07, 2022, 11:38 du.

  best free vpn for chrome https://superfreevpn.net/

 18. augusztus 08, 2022, 2:04 de.

  use vpn to buy crypto https://free-vpn-proxy.com/

 19. augusztus 08, 2022, 3:58 de.
 20. augusztus 23, 2022, 11:41 de.

  amateur after dating gay sex https://gay-singles-dating.com/

 21. augusztus 23, 2022, 2:30 du.

  gay nmale dating sites in southern california https://gayedating.com/

 22. augusztus 23, 2022, 4:29 du.

  the gay dating game https://datinggayservices.com/

 23. augusztus 24, 2022, 9:24 de.

  dating sites free online https://freephotodating.com/

 24. augusztus 24, 2022, 11:55 de.
 25. augusztus 24, 2022, 2:19 du.
 26. augusztus 24, 2022, 5:44 du.
 27. augusztus 24, 2022, 8:10 du.

  mature woman dating pictures https://online-internet-dating.net/

 28. augusztus 24, 2022, 8:44 du.

  dating site online https://speedatingwebsites.com/

 29. augusztus 24, 2022, 11:07 du.

  dating flirt site free https://datingpersonalsonline.com/

 30. augusztus 25, 2022, 1:36 de.

  zoosk online dating site https://wowdatingsites.com/

 31. augusztus 25, 2022, 4:52 de.

  free and single dating site https://lavaonlinedating.com/

 32. augusztus 25, 2022, 7:34 de.

  free datinsites chat https://freeadultdatingpasses.com/

 33. augusztus 25, 2022, 8:23 de.
 34. augusztus 25, 2022, 10:35 de.
 35. augusztus 30, 2022, 7:47 de.

  free casino slots online https://onlinecasinos4me.com/

 36. augusztus 30, 2022, 10:20 de.

  resort online casino https://online2casino.com/

 37. október 20, 2022, 1:50 du.

  free gay sex chat apps https://gaymanchatrooms.com/

 38. október 20, 2022, 3:14 du.

  buy custom papers online https://term-paper-help.org/

 39. október 20, 2022, 4:26 du.

  college paper writing help https://sociologypapershelp.com/

 40. október 20, 2022, 6:04 du.

  buy cheap paper online https://uktermpaperwriters.com/

 41. október 20, 2022, 6:51 du.

  help with paper writing https://paperwritinghq.com/

 42. október 20, 2022, 8:37 du.

  website that will write a paper for you https://writepapersformoney.com/

 43. október 20, 2022, 10:10 du.

  paper writing help online https://write-my-paper-for-me.org/

 44. október 20, 2022, 11:55 du.

  someone write my paper for me https://doyourpapersonline.com/

 45. október 21, 2022, 12:37 de.

  help me write my paper https://top100custompapernapkins.com/

 46. október 21, 2022, 1:39 de.

  pay to write a paper https://researchpaperswriting.org/

 47. október 21, 2022, 3:19 de.
 48. október 21, 2022, 4:37 de.

  buying papers online https://writingpaperservice.net/

 49. október 21, 2022, 6:01 de.

  where can i find someone to write my paper https://buyessaypaperz.com/

 50. október 21, 2022, 7:22 de.
 51. október 21, 2022, 9:26 de.

  buy school papers online https://writemypaperquick.com/

 52. október 21, 2022, 10:12 de.

  professional paper writer https://essaybuypaper.com/

 53. október 21, 2022, 11:42 de.
 54. október 21, 2022, 12:42 du.

  pay someone to write your paper https://premiumpapershelp.com/

 55. október 21, 2022, 2:43 du.

  help with writing papers https://ypaywallpapers.com/

 56. október 21, 2022, 3:34 du.

  paper writing website https://studentpaperhelp.com/

 57. november 14, 2023, 2:39 du.

  order sildenafil online usa

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 58. november 14, 2023, 2:50 du.

  sildenafil price in mexico

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 59. november 14, 2023, 4:01 du.

  sildenafil 100 capsules

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 60. november 14, 2023, 4:51 du.

  domperidone australia pharmacy

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 61. november 14, 2023, 7:27 du.

  when does tadalafil go generic

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 62. november 14, 2023, 7:38 du.

  cialis otc 2016

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 63. november 14, 2023, 7:46 du.

  cheap female viagra

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 64. november 14, 2023, 7:52 du.

  viagra generic brand

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 65. november 14, 2023, 8:01 du.

  tadalafil/sildenafil combo

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 66. november 14, 2023, 8:06 du.

  tadalafil medication

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 67. november 20, 2023, 12:10 du.

  sildenafil australia buy

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 68. december 11, 2023, 1:15 du.

  custom essay papers

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 69. december 11, 2023, 4:16 du.

  cheap essay writing service us

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 70. december 11, 2023, 8:15 du.

  custom essay writing services reviews

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 71. december 12, 2023, 12:18 de.

  best medical school essay editing service

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 72. december 12, 2023, 8:34 de.

  essay writing service toronto

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 73. december 12, 2023, 2:14 du.

  buy an essay

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 74. december 13, 2023, 2:36 du.

  write my essay generator

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 75. december 13, 2023, 6:01 du.

  custom admission essay

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 76. december 13, 2023, 8:17 du.

  best essay writing websites

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 77. december 13, 2023, 9:56 du.

  online essay help

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 78. december 14, 2023, 9:04 de.

  cheap essay writing services

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 79. december 14, 2023, 2:01 du.

  buy essay writing

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 80. december 14, 2023, 2:06 du.

  custom essay order

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 81. december 14, 2023, 3:01 du.

  buying essays online

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 82. december 14, 2023, 10:08 du.

  help 123 essay

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 83. december 19, 2023, 10:22 de.

  phentermine from mexico pharmacy

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 84. december 19, 2023, 3:46 du.

  abc pharmacy store locator

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 85. december 19, 2023, 6:31 du.

  indian pharmacy finasteride

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 86. december 20, 2023, 9:15 de.

  online pharmacy to buy phentermine

  Vállalkozási vagy megbízási szerződés? Avagy mire szerződünk pontosan

 87. december 20, 2023, 3:20 du.

  phentermine us pharmacy

  phentermine us pharmacy

 88. december 20, 2023, 5:47 du.

  cialis online india

  cialis online india

 89. december 20, 2023, 8:23 du.

  viagra 50 mg online purchase

  viagra 50 mg online purchase

 90. december 21, 2023, 6:30 de.

  cialis duration

  cialis duration

 91. december 22, 2023, 7:33 de.

  cialis canadian purchase

  cialis canadian purchase

 92. december 22, 2023, 4:31 du.

  sildenafil 100mg price uk

  sildenafil 100mg price uk

 93. december 22, 2023, 6:05 du.

  purchase sildenafil 20 mg

  purchase sildenafil 20 mg

 94. január 05, 2024, 4:25 du.

  what can i take to enhance cialis

  what can i take to enhance cialis

 95. január 05, 2024, 5:44 du.

  cialis pill

  cialis pill

 96. január 06, 2024, 1:35 du.

  best pharmacy to get phentermine

  best pharmacy to get phentermine

 97. január 06, 2024, 2:04 du.

  ramipril online pharmacy

  ramipril online pharmacy

 98. január 07, 2024, 9:43 de.

  where to buy cialis soft tabs

  where to buy cialis soft tabs

 99. január 07, 2024, 10:23 de.

  buy female viagra uk online

  buy female viagra uk online

 100. január 07, 2024, 2:09 du.

  buy cialis c5

  buy cialis c5

 101. január 07, 2024, 3:09 du.

  viagra 100mg online uk

  viagra 100mg online uk

 102. január 08, 2024, 9:06 de.

  tesco pharmacy levitra

  tesco pharmacy levitra

 103. január 08, 2024, 10:21 de.

  cialis one a day

  cialis one a day

 104. január 09, 2024, 6:35 de.

  viagra price without insurance

  viagra price without insurance

 105. január 16, 2024, 8:42 du.

  generic viagra prices

  generic viagra prices

 106. január 18, 2024, 2:16 du.

  prescription for viagra

  prescription for viagra

 107. január 18, 2024, 6:24 du.

  viagra online no prescription

  viagra online no prescription

 108. január 19, 2024, 8:33 de.

  generic viagra pills cheap

  generic viagra pills cheap

 109. január 19, 2024, 2:24 du.

  sildenafil over counter

  sildenafil over counter

 110. január 20, 2024, 11:49 de.

  best time to take cialis 5mg

  best time to take cialis 5mg

 111. január 20, 2024, 5:21 du.

  side effects of tadalafil tablets

  side effects of tadalafil tablets

 112. január 20, 2024, 9:26 du.

  cialis tadalafil 5mg once a day

  cialis tadalafil 5mg once a day

 113. január 21, 2024, 5:59 de.

  what is the difference between cialis and tadalafil?

  what is the difference between cialis and tadalafil?

 114. január 22, 2024, 10:05 du.

  flagyl leishmaniosi

  flagyl leishmaniosi

 115. január 22, 2024, 10:13 du.

  sulfamethoxazole / trimethoprim interactions with alcohol

  sulfamethoxazole / trimethoprim interactions with alcohol

 116. január 23, 2024, 2:25 de.

  gabapentin safety

  gabapentin safety

 117. január 23, 2024, 6:39 du.

  valtrex throat

  valtrex throat

 118. január 23, 2024, 7:17 du.

  can i take gabapentin and pregabalin together

  can i take gabapentin and pregabalin together

 119. január 23, 2024, 9:24 du.

  tamoxifen 25mg

  tamoxifen 25mg

 120. január 24, 2024, 5:48 de.

  lasix bloating

  lasix bloating

 121. január 24, 2024, 7:23 de.

  metformin plant

  metformin plant

 122. január 24, 2024, 8:41 de.

  lisinopril hct2

  lisinopril hct2

 123. január 24, 2024, 7:45 du.

  ozempic vs rybelsus side effects

  ozempic vs rybelsus side effects

 124. január 24, 2024, 10:18 du.

  verschil ozempic en rybelsus

  verschil ozempic en rybelsus

 125. január 24, 2024, 10:47 du.

  semaglutide 4mg/3ml pen

  semaglutide 4mg/3ml pen

 126. február 06, 2024, 9:19 du.

  gabapentin hangover

  gabapentin hangover

 127. február 08, 2024, 12:27 de.

  zoloft muscle tension

  zoloft muscle tension

 128. február 08, 2024, 12:21 du.

  flagyl palomos

  flagyl palomos

 129. február 10, 2024, 3:32 de.

  can keflex cure chlamydia

  can keflex cure chlamydia

 130. február 11, 2024, 2:05 de.

  cephalexin 500mg for sinus infection

  cephalexin 500mg for sinus infection

 131. február 11, 2024, 9:13 de.

  when does escitalopram start working for depression

  when does escitalopram start working for depression

 132. február 13, 2024, 2:04 du.

  is fluoxetine a benzodiazepines

  is fluoxetine a benzodiazepines

 133. február 14, 2024, 1:49 de.

  azithromycin can u drink alcohol

  azithromycin can u drink alcohol

 134. február 28, 2024, 11:52 de.

  alternatives to ciprofloxacin

  alternatives to ciprofloxacin

 135. február 28, 2024, 7:48 du.

  bactrim ds dosing

  bactrim ds dosing

 136. február 28, 2024, 9:32 du.

  bactrim para infecciones urinarias

  bactrim para infecciones urinarias

 137. március 22, 2024, 12:10 du.

  amoxicillin warnings

  amoxicillin warnings

 138. március 22, 2024, 4:04 du.

  cozaar and potassium

  cozaar and potassium

 139. március 22, 2024, 4:29 du.

  effexor mechanism of action

  effexor mechanism of action

 140. március 22, 2024, 4:50 du.

  depakote withdrawals

  depakote withdrawals

 141. március 22, 2024, 5:52 du.

  contrave kuwait

  contrave kuwait

 142. március 22, 2024, 6:16 du.

  benefits of stopping citalopram

  benefits of stopping citalopram

 143. március 22, 2024, 8:16 du.

  side effects of diltiazem 180 mg

  side effects of diltiazem 180 mg

 144. március 23, 2024, 12:42 de.

  diclofenac for arthritis

  diclofenac for arthritis

 145. március 23, 2024, 5:52 de.

  ddavp and hypertension

  ddavp and hypertension

 146. március 23, 2024, 11:09 de.

  augmentin dose for sinusitis

  augmentin dose for sinusitis

 147. március 24, 2024, 10:25 du.

  low dose amitriptyline

  low dose amitriptyline

 148. március 24, 2024, 10:31 du.

  aripiprazole discmelt

  aripiprazole discmelt

 149. március 24, 2024, 11:28 du.

  how much aspirin does it take to thin your blood

  how much aspirin does it take to thin your blood

 150. április 14, 2024, 8:46 de.

  ezetimibe schering plough

  ezetimibe schering plough

 151. április 14, 2024, 10:40 de.

  protonix generic name

  protonix generic name

 152. április 14, 2024, 10:49 de.

  actos einnahmezeitpunkt

  actos einnahmezeitpunkt

 153. április 14, 2024, 4:38 du.

  repaglinide drug solubility

  repaglinide drug solubility

 154. április 14, 2024, 5:21 du.

  remeron vs trazodone

  remeron vs trazodone

 155. április 14, 2024, 10:19 du.

  drugs similar to abilify without weight gain

  drugs similar to abilify without weight gain

 156. április 15, 2024, 8:27 du.

  discount canadian pharmacies https://social.acadri.org/read-blog/10065

  Wonderful advice. Appreciate it!

 157. április 19, 2024, 3:41 du.

  tamsulosin vs flomax

  tamsulosin vs flomax

 158. április 19, 2024, 7:04 du.

  side effects of tizanidine hcl 4mg

  side effects of tizanidine hcl 4mg

 159. április 20, 2024, 4:54 de.

  review of voltaren

  review of voltaren

 160. május 13, 2024, 12:11 du.

  xanax from online pharmacy

  xanax from online pharmacy

 161. május 13, 2024, 1:15 du.

  tadalafil dosage 40 mg

  tadalafil dosage 40 mg

 162. május 13, 2024, 3:29 du.

  cialis online pills

  cialis online pills

 163. május 13, 2024, 3:57 du.

  sildenafil citrate 25mg

  sildenafil citrate 25mg

 164. május 13, 2024, 4:07 du.

  buy levitra online usa

  buy levitra online usa

 165. május 13, 2024, 10:18 du.

  viagra levitra online

  viagra levitra online

 166. május 14, 2024, 12:12 de.

  cost of viagra at pharmacy

  cost of viagra at pharmacy

 167. május 17, 2024, 10:07 de.

  sildenafil vs vardenafil

  sildenafil vs vardenafil

 168. május 17, 2024, 1:19 du.

  ivermectin 20 mg

  ivermectin 20 mg

 169. május 17, 2024, 3:20 du.

  ivermectin price canada

  ivermectin price canada

 170. május 17, 2024, 5:45 du.

  ivermectin 2mg

  ivermectin 2mg

 171. május 17, 2024, 7:36 du.

  order female viagra

  order female viagra

 172. május 17, 2024, 8:58 du.

  how much does tadalafil cost

  how much does tadalafil cost

 173. május 18, 2024, 3:13 de.

  can you buy generic viagra in canada

  can you buy generic viagra in canada

 174. május 18, 2024, 3:49 de.

  ivermectin ireland

  ivermectin ireland

 175. május 18, 2024, 5:19 de.

  stromectol 6 mg dosage

  stromectol 6 mg dosage