01.

Ügy

Úgy tűnik lejárt a „de jó, hogy nekem még nem kell ügyvéd” kijelentés ideje? Ügyével – legyen az akár egy gyors kérdés vagy egy összetett, megoldandó feladat – forduljon hozzám bizalommal.

02.

Konzultáció

Telefonos vagy e-mailes bejelentkezés útján konzultációs időpontot egyeztetünk, ahol részletes jogi tájékoztatást kap és közösen megbeszéljük a soron következő, szükséges lépéseket. Az ügy állásáról rendszeresen tájékoztatom, betekintést nyerhet a tervezetekbe, személyes közreműködése esetén is számíthat rám.

03.

Megoldás

Célom, hogy a sikeres jogi képviselet után ügyfelem visszatérhessen abba a tudatba, miszerint ismét nincs lezáratlan ügye. Ha pedig felmerül egy újabb, állok rendelkezésére.

Elkötelezettség

A megbízás sikeres kimenetele érdekében fontosnak tartom, hogy azok is, akik nem a jog területén dolgoznak is megfelelő tájékozottsággal rendelkezzenek üzleti vagy személyes ügyeiket érintően.

Ügyfelemet nem hagyom ki a folyamat miértjeiből, hiszen szemében is magabiztosságot, nyugodtságot tükröz az, ha átlátja ügyének markáns részeit – mindamellett, így lényegesen hatékonyabban tudjuk azt sikerre vinni. Ha megtisztel bizalmával és hozzám fordul ügyével, kérdezzen, vesse fel gondolatait annak érdekében, hogy átlátható és tiszta képet kapjon a megoldás felé vezető útról.

A blog menüpont alatt már most is tájékozódhat a vállalkozások és magánszemélyek mindennapjait érintő kérdések jogi szempontú megközelítéséről, ha pedig nem találta amiről olvasni szeretne, várom témajavaslatát.

dr. Török Réka - Legal Diaries - Ügyvédi iroda Budapest
Rólam

dr. Török Réka

Budapesten, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem diplomámat, majd ezt követően szintén az egyetemen kezdtem meg posztgraduális képzésemet alkotmányjogi területen. Ügyvédi tevékenységemet megelőzően két évet töltöttem különösen polgári joggal foglalkozó ügyvédi irodában, amelynek fő profiljába a társasági jog, végrehajtás, követeléskezelés és a gazdasági jog egyéb területei, ingatlanjog, adatvédelem, GDPR, munkajog, családjog és a polgári jogi peres, illetve hatósági eljárásban való képviselet tartoztak. Az ügyvédi pályaválasztást megelőzően az Igazságügyi Minisztériumban dolgoztam kodifikációs és jogszabály-véleményező területen, ahol fő profilom közé tartoztak az egyes polgári jogi vonatkozású jogszabályok alkotmányossági szempontú felülvizsgálatai is.

Elsődlegesnek a jog gyakorlati területén végzett tevékenységemet tekintem, ugyanakkor a precíz munkavégzéshez elengedhetetlennek tartom a folyamatos fejlődést, amely keretében szakmai tanulmányokat publikálok, hazai és nemzetközi konferenciákon veszek részt mind előadóként, mind hallgatóként, továbbá hosszútávú projektek kimenetelét támogatom.

Szakterületek

Vitarendezés során egyezségi és bíróság előtti peres képviselet ellátásával bízhat meg. Peres utat nem igénylő ügyeiben hatóság, közjegyző, cégbíróság előtti, vállalkozások és magánszemélyek üzleti és személyüket érintő képviseletére adhat megbízást. A magyar mellett angol nyelven is teljeskörű képviseltet biztosítok, legyen szó akár szóbeli eljárásról, akár angol nyelvű szerződések, szabályzatok készítéséről.

Képviselet
Vállalkozások teljeskörű képviselete,
Gazdasági társaságok bíróság előtti peres képviselete,
Magánszemélyek peres képviselete vállalkozásukat és személyüket érintő ügyekben,
Házassági perek, bontó és vagyonjogi perek,
Hatóságok előtti képviselet,
Képviselet nemperes eljárásokban
Társasági jog
Cégalapítás, Cégmódosítás, Átalakulás,
Törzstőke emelés vagy leszállítás,
Üzletrész átruházás,
Végelszámolás, felszámolás,
Csődeljárás, követeléskezelés,
Fizetési meghagyásos eljárás,
Egyesület, alapítvány
Kötelmi jog
Tulajdonátruházó, vállalkozási és megbízási típusú szerződések, használati, letéti, forgalmazási és jogbérleti (franchise) szerződések, hitel- és számlaszerződések, biztosítéki szerződések, tartási és életjáradéki szerződések
Teljeskörű képviselet
Szerződés készítése, módosítása, megerősítése, megszüntetése
Tartozáselismerés, egyezség
Szerződésszegés, kártérítési igény, késedelem, hibás teljesítés
Szerződésen kívül okozott károkért való felelősség
Ingatlanjog
Adásvétel,
Ajándékozás,
Bérleti szerződés,
Közös tulajdon,
Társasház alapítás,
Használati és megosztási szerződések,
Haszonélvezeti jog alapítása és megszüntetése
Családjog
Házasság felbontása,
Házastársi, élettársi vagyonjogi szerződés,
Vagyonjogi vitarendezés,
Egyezség és peres képviselet,
Gyermektartás,
Szülői felügyelet (gyermekelhelyezés),
Tartásdíj, Öröklés, Végrendelet
Személyhez fűzödő jogok
Élet, testi épség és egészség védelme,
Személyes szabadság, magánélet és magánlakás védelme,
Hátrányos megkülönböztetés,
Becsület és jóhírnév védelme,
Magántitok és személyes adatok védelme,
Névviseléshez való jog,
Képmáshoz és hangfelvételhez való jog,
Sérelemdíj
Adatvédelem, GDPR
Adatvédelmi konzultáció,
Adatvédelmi szabályzat,
Adatvédelmi felülvizsgálat,
Teljes GDPR csomag
Szellemi alkotások joga
Szerzői jog,
Szabadalom,
Védjegy

Konzultáció

Ügyével bizalommal fordulhat hozzám konzultációra, előzetes telefonos vagy e-mailes bejelentkezés útján.

Ügyvédi iroda, ügyvéd konzultáció - Legal Diaries dr. Török Réka ügyvéd

Ügyvédi díjszabás

A személyes konzultáció díja 20 000,- Ft/óra.

Az ügyvédi munkadíj összege minden esetben az adott ügyhöz mérten alakul.

Árajánlatot a konzultáció során egyeztetettek alapján vagy ügyének rövid, telefonon vagy e-mail útján történő ismertetése alapján kérhet.

Ügyfeleim írták

dr. Török Réka ügyvéd - Legal Diariesdr. Török Réka ügyvéd - Legal Diariesdr. Török Réka ügyvéd - Legal Diaries
Mind ügyfélként, mind partner ügyvédként ajánlom dr. Török Réka ügyvédnőt annak, akinek precíz és találékony megoldásra van szüksége jogi problémája megoldásához. Számos esetben dolgoztunk már közös ügyeken és a jövőben is számítok a kolléganő szakértelmére.
Dr. Ferenczi Milán
ügyvéd
Szakmám során különös jelentőséggel bír a hatályos munkajogi szabályok és gyakorlatok ismerete. Kérdéseimmel bizalommal fordulok ügyvédnőhöz, akinek szakértelmére mindig számíthatok.
Gyulai Laura
humán erőforrás specialista
Webdesignerként nagyon fontos számomra, hogy a kreatív munkáim védve legyenek, ne lehessen lemásolni vagy újra felhasználni. dr. Török Réka elkészítette számomra a legjobb szerződést, amivel munkáim végre védve vannak.
Péter Judit
webdesigner
dr. Török Réka ügyvéd - Legal Diariesdr. Török Réka ügyvéd - Legal Diariesdr. Török Réka ügyvéd - Legal Diaries
Az ügyvédnővel első perctől fogva gördülékenyen és lendületesen dolgozunk együtt. Minden esetben nagy hangsúlyt fordít arra, hogy ügyfélként magam is átlássam a megoldandó jogkérdést, biztos támaszt nyújtva ezzel a kommunikáció során.
Hegedüs Herta
PR specialista
Fiatal vállalkozóként nem könnyű olyan ügyvédet találni, aki érthető, világos nyelven közvetíti ügyfele felé a megoldáshoz vezető utat. Rékával remekül tudunk együtt dolgozni, hiszen munkájában éppen erre az összhangra és megbízhatóságra találtam rá.
Hámory Dorottya
egyéni vállalkozó, ingatlankezelő
Nyugodt szívvel ajánlom az ügyvédnőt teljeskörű, a GDPR rendeletnek megfelelő adatvédelmi szabályzatok összeállítására. Elsőként ingatlan adásvételi szerződés elkészítésével bíztam meg, azóta visszatérő ügyfele vagyok, hiszen a jog számos területén segítségemre szolgál.
G. Zsigmond Orsolya
marketing menedzser

Kapcsolat

Forduljon hozzám bizalommal

TELEFON

+36 30 45 00 628

EMAIL

lawyer@legaldiaries.hu

ÜGYVÉDI IRODA

1135 Budapest, Lehel u. 61. 5. emelet 503/B
COOPER Center
Magyarország

Témajavaslat

Mondja el miről olvasna szívesen

Blog

A kapcsolat menüpontra kattintva javasolhat témát, amelyben szívesen olvasna díjmentes tájékoztató cikket.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Török Réka egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

© Copyright 2019 | Minden jog fenntartva | Adatvédelmi tájékoztató | Design by Wndeer Design